perfectwayfk    
To płynny roztwór mrówczanu potasu - gotowy do natychmiastowego użycia -  służący do usuwania oblodzeń na pasach startowych, drogach kołowania i płytach postojowych lotnisk.
                              perfectwaysf     
Jest stałym związkiem mrówczanu sodu z inhibitorem korozji, służącym do usuwania oblodzeń na pasach startowych, drogach kołowania i płytach postojowych lotnisk.